Начало > За контакти

За контакти

Оператор на уебсайта

Textilní zkušební ústav, s. p.
Václavská 6, CZ 658 41 Brno
Tel.: +420 543 426 711
Fax: +420 543 426 742
E-mail: info@tzu.cz
www.tzu.cz 

Reference to maps.google.cz 

Координатор на проекта

ATOK - Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
Těšnov 5, CZ 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 805 342
Fax: +420 224 805 339
E-mail: atok@atok.cz
www.atok.cz 


Reference to maps.google.cz 

Уебдизайн

Omega Design, s. r. o.
Charvatská 2, CZ 612 00 Brno
Tel./fax +420 533 435 150
E-mail: info@omegadesign.cz
www.omegadesign.cz 


Reference to maps.google.cz 

 
 

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba
 
 
Европейски съюз Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design