Начало > За проект

За проект

Texsite.info – терминологичният речник в областта на текстила е резултат от изпълнението на два международни проекта: Fashion school I и II. Речникът бе създаден в резултат на сътрудничеството между 24 организации- партньори от 16 европейски страни за периода 2005 -2009.
Двата проекта са финансирани от програмата Леонардо да Винчи с подкрепата на Европейската комисия.

Речникът съдържа 2000 термина в областта на текстила и облеклото, близо 100 илюстровани картинки и 5 модула за електронно обучение. Речникът и модулите за електронно обучение са свободно достъпни за всички.

 
 

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba
 
 
Европейски съюз Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design