Home > IQ for ECVET

IQ for ECVET

Innovative Qualification Framework for ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010). Cílem projektu je pochopit a aplikovat ECVET v rámci dalšího vzdělávání. ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training je jeden z nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a dalších učících se (tedy i učitelů) v rámci Evropy a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace.

Byly vytvořeny matice kompetencí, dovedností a znalostí pro profese nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu. Tato data ze všech partnerských zemí (CZ, DE, IE, RO, PL) byla zpracována a byly vytvořeny národní matice znalostí, dovedností a kompetencí pro 5 kvalifikací (z
toho dvou textilních) – truhlář, čalouník, podlahář, výrobce textilií a krejčí. – www.iqforecvet.info/matice .

V rámci projektu byly vytvořeny 2 animace, které by měli odborné veřejnosti přiblížit a představit systém ECVET, možnost získávání kvalifikací jak formálním způsobem ve školských zařízeních, tak i
neformálními způsoby praxí v podnicích nebo stážemi jak doma tak v zahraničí – www.iqforecvet.info 

Návštěvníci webu, kteří mají vzdělání nebo zkušenosti v oboru si mohou vyzkoušet své znalosti a dovednosti v kvízech – www.iqforecvet.info/e-learning .

Koordinátorem projektu je Textilní zkušební ústav Brno

Partneři projektu: Mendel Univerzity Brno, Textiles & Flooring Institute – Aachen, DE, Galway Mayo Institute of Technology Irsko, Chamber of Commerce and Industry of Romania, Polish Chamber of Commerce of Furniture

 
 

Generální partneři

Veba
 
 
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
vyrobila Omega Design