Home > O projektu > Fashion School I

Fashion School I

V rámci projektu vícejazyčného průvodce obchodem s textilem bude jako hlavní výstup vytvořen vícejazyčný výkladový slovník  s cca 2000 hesly. Multimediální průvodce, zahrnující celý slovník, bude přeložen do všech partnerských jazyků: češtiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, litevštiny, maďarštiny, polštiny, portugalštiny, slovinštiny a slovenštiny.

Multimediální průvodce s výkladovým slovníkem pomůže zlepšit kvalitu vzájemné obchodní komunikace. Za použití mnohojazyčného slovníku cílové skupiny překonají jazykové bariéry a vyloučí se nedorozumění, způsobená neznalostí místní terminologie.

Terminologie a metodika použitá při vývoji multimediálního průvodce bude zkoušena a ověřována na vysokých školách a jejich speciálních odděleních a také v Asociaci podniků (celkem cca 3000 MSP, plných členů partnerských asociací). Touto cestou bude zajištěno vzájemné propojení mezi teorií a praxí. Průvodce tímto naplní nejvíce žádaná kritéria pro moderní produkt pro využití ve školách i na poli odborného vzdělávání.

Účast vysoce kvalifikovaných partnerů s dlouhodobými zkušenostmi ze všech oblastí textilnictví zajistí proveditelnost a efektivní realizaci projektu. Každý z partnerů má bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací a je připraven udělat maximum pro kvalitu projektu.

 
 

Generální partneři

Veba
 
 
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
vyrobila Omega Design