Home > O projektu > Fashion School II

Fashion School II

V průběhu předchozího projektu Fashion School I (kde byla vytvořena 11-ti jazyčná verze slovníku textilních výrazů) zjistil kolektiv pracující na projektu, že je nutné slovník aktualizovat lepšími vizuálními a grafickými provedeními pro snazší pochopení a využít k tomu také lepších didaktických prostředků. Proto byl podán projekt Fashion School II a tento upgrade (vizuální koncept a e-learningová aktualizace) byl schválen. Současně s tímto bude slovník přeložen do dalších 5 jazyků.

Cílem FS II je předat námi získané znalosti také nejtypičtějším textilním zemím jako jsou Rumunsko, Bulharsko a Turecko, kde projekt snadno nalezne své uživatele a jsou zde v současné době nejvíce soustředěny textilní firmy. Dalšími zeměmi jsou Itálie a Řecko, představitelé tradiční textilní výroby a módy, které jednoduše nelze v slovníku vynechat. Tak vznikne unikátní výkladový elektronický slovník do 16 evropských jazyků pro široké použití mezi cílovými skupinami.

Partnerství: Projekt bude šířit a koordinovat ATOK. Dále se do projektu zapojilo 5 českých partnerů a 4 zahraniční – Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Turecko. Překlad do Italštiny bude zajištěn externí překladatelskou agenturou s rodilými mluvčími.

Plánovaným výstupem projektu jsou: Multimediální textilní průvodce přeložený do pěti jazyků, kompletní vizuální a e-learningové moduly v 16 jazycích, cca 300 demo CD s multijazyčným průvodcem, mnoho tématických seminářů a workshopů ve všech partnerských zemích, propagační články, tiskové zprávy a informace v médiích a webová stránka www.texsite.info ve všech 16 jazycích.

Výsledek:

  • motivace ke studiu tradiční oblasti netradičním způsobem (e-learning)
  • zvýšení schopnosti komunikace v cizích jazycích, které mohou podpořit budoucí spolupráci ve výzkumných projektech nebo vzdělání všeobecně
  • zlepšení spolupráce mezi odborníky.
 
 

Generální partneři

Veba
 
 
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
vyrobila Omega Design