Home > O projektu > Právní ustanovení

Právní ustanovení

Všechny informace na této webové stránce jsou chráněny Evropskými právními ustanoveními pro autorská práva.

Tato stránka byla vyvinuta s podporou Komise Evropské Společnosti v rámci programu Leonardo da Vinci, jehož  prvotním cílem je podpora odborného vzdělávání v Evropské Unii.  Informace obsažené na této stránce jsou tudíž volně přístupné veřejnosti.

Nicméně reprodukce těchto informací je povolena pouze pro nekomerční účely a za předpokladu, že je jasně uveden jejich zdroj. Všechny ostatní způsoby použití jsou bez písemného svolení autorů zakázány.

Informace uvedené na této stránce nečiní Evropské instituce ani jejich autory zodpovědnými.  Přestože je snahou autorů šířit aktuální a přesné informace, nejsou schopni garantovat konečný výsledek. Autoři vynaloží veškeré úsilí na opravu případných chyb, na něž budou upozorněni uživateli.

Některé dokumenty na serveru mohou obsahovat odkazy na informace šířené jinými organizacemi. Autoři nemohou ověřovat nebo ručit za platnost, aktuálnost či přesnost těchto externích informací.

Autoři nemohou být za žádných okolností činěni přímo či nepřímo odpovědnými za škody spojené s užitím této stránky, nebo stránky přístupné z této stránky prostřednictvím odkazu, včetně veškerých ztrát, přerušení práce, ztráty softwaru či dat na počítačích uživatelů.

 
 

Generální partneři

Veba
 
 
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
vyrobila Omega Design