pSetup['bgImg'], $GLOBALS['TSFE']- TEXSITE.info - O webie
 
 
 
 

Wstęp > Informacje > O webie

Informacje dotyczące stron internetowych www.texite.info

Ów web prowadzony jest przez Włókienniczy Zakład Doświadczalny, s.p.

Prawa autorskie

Operatorowi przysługują wszystkie prawa autorskie związane z wszelką treścią, którą umieszcza na tych stronach łącznie z tekstami i ilustracjami technicznymi.

Strony WWW wykonała Omega Design, s.r.o.

Firma Omega Design dostarcza profesjonalne rozwiązania internetowe. Jest także znanym twórcą rozwiązań w dziedzinie komunikacji wizualnej. Od 1996 roku Omega Design udziela kompleksowe usługi renomowanym klientom wśród których znalazły się firmy Česká spořitelna, Student Agency, Allianz pojišťovna, E.ON, AXAGO, PSJ, OHL ŽS, LYNX, T-Mobile, SkyNet, Královopolská RIA, Aromatica, Airtours Czech Airlines, Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Národní divadlo Brno, Forum 2000 – nadace Václava Havla, Kancelář veřejného ochránce práv - Ombudsmana.

Deklaracja dostępności

Autor stron www oświadcza, że stara się, aby strony te były maksymalnie dostępne w swej treści i we wszystkich swych funkcjach dla wszystkich użytkowników internetu.

Ochrona danych i przekazywanie danych osobowych

Dostęp do stron www, na podstawie zgodnie obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych, lub ewentualnie innych ustaw w pełnym brzmieniu, może zostać ze strony Operatora uwarunkowany udzieleniem pewnych danych osobowych Użytkownika. W tym przypadku Operator będzie dysponować tymi danymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operator współpracuje ze spółkami, które dla niego świadczą różnego rodzaju usługi. Spółki te, o ile są do tego upoważnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy czym korzystają z tych informacji przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przekazuje oraz nie informuje o danych osobowych osób trzecich.

Jeżeli użytkownik chce poprawić lub usunąć dane osobowe posiadane przez Operatora, może w tej sprawie zwrócić się do Operatora za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych na tych stronach.

 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design