Wstęp > Kontakt

Kontakt

Prowadzący

Włókienniczy Zakład Doświadczalny, s.p. (państwowa fabryka)
Václavská 6, CZ 658 41 Brno
Tel.: +420 543 426 711
Fax: +420 543 426 742
E-mail: info@tzu.cz
www.tzu.cz 

Reference to maps.google.cz 

Koordynator projektu

ATOK - Asocjacja przemysłu odzieżowego, włókienniczego i skórzanego
Těšnov 5, CZ 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 805 342
Fax: +420 224 805 339
E-mail: atok@atok.cz
www.atok.cz 


Reference to maps.google.cz 

Administrator webowy

Omega Design, s. r. o.
Charvatská 2, CZ 612 00 Brno
Tel./fax +420 533 435 150
E-mail: info@omegadesign.cz
www.omegadesign.cz 


Reference to maps.google.cz 

 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design