Wstęp > Na temat projektu > Docelowi użytkownicy

Grupy docelowe

Grupy docelowe

 • Business to business (B2B)
 • Profesjonalna edukacja (uczniowie szkół włókienniczych, szkół średnich oraz uniwersytetów, nauczyciele, lektorzy)
 • Członkowie  przemysłu tekstylnego i mody oraz powiązanych związków – MŚP
 • Początkujący biznesmeni
 • Organizacje konsumenckie

Sektory docelowe

 • Łańcuchy dystrybucyjne (odzież, materiały, tekstylia)
 • Hurtownie, detaliści
 • Wytwórnie tekstyliów
 • Przemysł tekstylny
 • Projektowanie mody
 • Inne usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w produkowaniu odzieży ochronnej

Finalnymi i Potencjalnymi użytkownikami są

 • Detaliści w przemyśle tekstylnym (zwłaszcza MŚP)
 • Uczniowie szkół włókienniczych
 • MŚP w przemyśle włókienniczym
 • Projektanci mody
 • Producenci tekstyliów
 • MŚP zajmujące się usługami w zakresie bezpieczeństwa i nagłych wypadków
 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design