Wstęp > Na temat projektu > Fashion School I

Fashion School I

W ramach projektu będzie stworzony wielo-językowy przewodnik po branży tekstylnej, a jego głównym wynikiem będzie wielo-językowy słownik objaśniający, zawierający około 2000 wyrażeń. Multimedialny przewodnik, zawierający cały słownik, będzie przetłumaczony na języki wszystkich partnerów: czeski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, litewski, węgierski, polski, portugalski, słoweński oraz słowacki.

Przewodnik multimedialny zawierający wielo-językowy objaśniający słownik, będzie pomocny w ulepszeniu jakości komunikacji podczas prowadzenia wspólnego handlu. Używając wielo-językowego słownika, grupy docelowe pokonają bariery językowe i unikną niepotrzebnych nieporozumień wynikających z nieznajomości lokalnych specyficznych terminów.

Terminologia oraz metodologia wykorzystana do powstania multimedialnego przewodnika, będzie sprawdzana i zatwierdzana przez uniwersytety i ich specjalne wydziały, a także przez Stowarzyszenia przedsiębiorstw (razem ok. 3000 MŚP, wszystkich członków związków partnerów).W ten sposób będzie zapewnione wspólne połączenie między teorią i praktyką w jedno narzędzie edukacyjne. Ten przewodnik spełni w ten sposób najbardziej wymagające kryterium dla jakości nowoczesnego produktu dla szkoły oraz edukacji zawodowej w tym zakresie.

Uczestnictwo wysoko wykwalifikowanych partnerów z wieloletnim doświadczeniem z wszystkich części łańcucha mody/tekstylnego, zapewni wykonalność i efektywną realizację projektu. Każdy partner ma bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej i jest gotowy do dokonania wszystkiego, co najlepsze dla jakości projektu.
 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design