Wstęp > Na temat projektu > Ustawy prawne

Prawna uwaga

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są chronione przez europejskie prawne zarządzenia na temat praw autorskich.

Strona ta była tworzona przy pomocy Komisji Wspólnoty Europejskiej w ramach programu LEONARDO DA VINCI, którego głównym celem jest promocja profesjonalnego szkolenia w Unii Europejskiej. Informacje zawarte na tej stronie są w ten sposób dostępne publicznie w wielkiej mierze.

Jednakże, powielanie tych informacji jest uprawnione jedynie do celów niehandlowych pod warunkiem, iż ich źródło jest dokładnie wskazane. Wszystkie inne rodzaje wykorzystania jest są zabronione, z wyjątkiem pisemnego upoważnienia autorów.

Informacje umieszczone na tej stronie nie zawierają odpowiedzialności europejskich instytucji ani ich autorów. Chociaż celem autorów jest rozpowszechnienie aktualnych i precyzyjnych informacji, nie mogą oni zagwarantować końcowych wyników. Zrobią oni wszystko, aby poprawić każdy błąd wskazany przez użytkowników.

Pewne rozpowszechnione dokumenty na serwerze mogą zawierać linki do informacji rozpowszechnionych przez inne organizacje. Autorzy nie mogą zweryfikować lub zagwarantować istotności, aktualności lub dokładności tych dodatkowych informacji.

W żadnym wypadku autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo, bezpośrednio lub pośrednio, specjalnie lub nie, za szkody związane z użyciem tej strony lub z dostępem do tej strony przez linki, w tym za wszystkie straty, wstrzymania pracy, straty programów lub danych w systemie komputerowym użytkowników.
 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design