Wstęp > Na temat projektu

Na temat projektu

Texsite.info – włókienniczy słownik opisowy opracowany został dzięki projektom międzynarodowym Fashion school I i II, realizowanym w latach 2005 – 2009. W owych projektach udział wzięło 24 partnerów z 16 państw Europy.                                              

Projekty sfinansowane zostały z programu Leonardo da Vinci za poparciem Komisji Europejskiej. Słownik zawiera 2000 pojęć związanych tematycznie z włókiennictwem i odzieżą, setki obrazków ilustracyjnych, a ponad to jeszcze – niczym bonus, wolno dostępne   e-learningowe moduły oraz gry.

 
 

General partners

Veba
 
 
Unia Europejska Education and Culture Realizacja projektów została wsparta finansowo przez Unię Europejską. Za treść przekazów (zawiadomień) odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. W owych przekazach (zawiadomieniach) nie są reprezentowane opinie Komisji Europejskiej oraz Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane informacje, składające się na ich treść.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webowa  |  O webie  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design