Pagină de start > Despre proiectul > Notificare legală

Právní ustanovení

Toate informaţiile cuprinse în acest website sunt protejate de clauzele legale europene ale legii copyright-ului.

Acest website a fost realizat cu ajutorul Comisiei Comunităţii Europene în cadrul programului Leonardo da Vinci, al cărui principal scop este acela de a promova instruirea profesională în Uniunea Europeană. În acest fel, informaţia cuprinsă în acest site este publică.

Cu toate acestea, reproducerea acestor informaţii este permisă numai în scopuri  necomerciale, cu condiţia ca sursa să fie clar menţionată. Orice altă modalitate de utilizare este interzisă, cu excepţia autorizaţiei scrise dată de autori.

Informatia cuprinsă în acest site nu implică responsabilitatea instituţiei europene sau pe cea a autorilor săi. Deşi scopul autorilor este acela de a difuza informaţii actualizate şi precise, aceştia nu pot garanta rezultatul final. Ei vor face toate eforturile de a corecta orice eroare care le este semnalată de către utilizatori.

Anumite documente publicate pe server pot conţine link-uri către informaţiile publicate  de alte organizaţii. Autorii nu pot verifica sau garanta relevanţa, actualitatea sau precizia acestor informaţii externe.

În niciun caz, autorii nu vor fi consideraţi răspunzători faţă de nimeni, direct sau indirect, în mod special sau nu, de pagubele legate de utilizarea acestui site sau legate de accesarea unui site printr-un hyperlink, inclusiv de toate pierderile, întreruperile de lucru, pierderile de programe sau date din calculatoarele utilizatorilor.

 
 

Parteners General

Veba
 
 
Uniunea Europeană Education and Culture Este pentru a găsi documentul inclus „use-translation.pdf”. Dacă nu este găsită versiunea în limba utilizatorului, acesta este rugat să contacteze Agenţia Naţională pentru traducerea oficială. Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicare (comunicare) reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informaţiilor conţinute de acest website.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Harta site-ului  |  Despre web  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design