Uvod > Kontakt

Kontakt

Lastnik

Zavod za preizkušanje tekstila, javno podjetje
Václavská 6, CZ 658 41 Brno
Tel.: +420 543 426 711
Fax: +420 543 426 742
E-mail: info@tzu.cz
www.tzu.cz 

Reference to maps.google.cz 

Usklajevalec projekta

ATOK - Asociacija tekstilne, oblačilne in usnjarske industrije
Těšnov 5, CZ 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 805 342
Fax: +420 224 805 339
E-mail: atok@atok.cz
www.atok.cz 


Reference to maps.google.cz 

Vzdrževalec spleta

Omega Design, s. r. o.
Charvatská 2, CZ 612 00 Brno
Tel./fax +420 533 435 150
E-mail: info@omegadesign.cz
www.omegadesign.cz 


Reference to maps.google.cz 

 
 

General partners

Veba
 
 
Evropska unija Education and Culture Projekti so bili realizirani s pomočjo finančne podpore Evropske unije. Za vsebino objave (informacije) odgovarja izključno avtor. Objava (informacija) ne predstavlja mnenj Evropske komisije in Evropska komisija ne odgovarja za uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Struktura spletnih strani  |  O spletnih straneh  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design