Úvod > O projekte > Cieľoví užívatelia

Cieľové oblasti

Cieľové skupiny

 • Business to Business (B2B)
 • Profesionálne vzdelávanie (študenti textilných škôl, stredných a vysokých, učitelia)
 • Členovia textilného a módneho priemyslu a príbuzných asociácií
 • Early businessman
 • Spotrebiteľské organizácie

Cieľové oblasti

 • Distribučné reťazce ( odevné, textilné )
 • Veľkoobchod  
 • Textilné fabriky
 • Textilný priemysel
 • Módne dizajnérstvo
 • Ostatné organizácie, výrobcovia špeciálnych ochranných odevov

Konečný a potencionálny užívatelia:

 • Predajcovia v textilnom priemysle
 • Študenti textilných škôl
 • Malé a stredné podniky v textilnom priemysle
 • Módni dizajnéri
 • Výrobcovia textilu
 • Malé a stredné podniky v oblasti výroby ochranných prostriedkov
 
 

Generálny partneri

Veba
 
 
Európska únia Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design