Úvod > O projekte > Fashion School I

Fashion School I

V rámci multimediálneho sprievodcu textilným priemyslom bude vytvorený multijazyčný výkladový slovník, ktorý bude jeho hlavným výstupom a bude obsahovať približne 2000 slovných výrazov. Multimediálny sprievodca spolu s celým slovníkom bude preložený do všetkých partnerských jazykov: Český, Anglický, Francúzky, Nemecký, Španielsky, Lotyšský, Maďarský, Poľský, Portugalský, Slovinský a Slovenský.

Multimediálny sprievodca, vrátane multijazyčného výkladového slovníka pomôže zvýšiť kvalitu v komunikácii počas dvojstranného obchodovania. Využitím multijazyčného slovníka cieľové skupiny prekonajú jazykové bariéry a predídu zbytočným nedorozumeniam vyplývajúcim z neznalosti miestnych špecifických výrazov.

Terminológia ako aj metodológia použitá pri tvorbe multimediálneho sprievodcu bude testovaná a hodnotená na univerzitách a ich špecializovaných pracoviskách, taktiež Asociáciami výrobcov ( spolu cca 3000 malých a stredných podnikov, riadnych členov partnerských asociácií ). Touto cestou bude zaistená vzájomná väzba  medzi teóriou a praxou spojené v jednom vzdelávacom nástroji.  Sprievodca preto bude spĺňať dôležité kritérium pre kvalitný moderný produkt pre školy a taktiež ako výrazové vzdelávanie v odbore.

Účasť vysoko kvalifikovaných partnerov s dlhodobými skúsenosťami so všetkými prvkami textilno-odevného cyklu zaistí uskutočniteľnosť  a efektívnu realizáciu projektu. Každý partner má bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a je pripravený vydať to najlepšie pre kvalitu projektu.
 
 

Generálny partneri

Veba
 
 
Európska únia Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design