Úvod > O projekte > Právne ustanovenie

Právne ustanovenia

Všetky údaje nachádzajúce sa na tejto stránke sú chránené Európskymi zákonmi o autorských právach.

Táto stránka je vytváraná s podporou Komisie Európskeho spoločenstva v rámci programu LEONARDO DA VINCI, ktorého hlavným cieľom je podporiť profesionálny výcvik v Európskej Únii. Údaje nachádzajúce s na tejto stránke sú preto dostupné verejnosti v plnom rozsahu.
Napriek tomu reprodukcia týchto údajov je povolená len na nekomerčné účely pod podmienkou, že zdroj informácií bude presne uvedený.

Všetky iné druhy využitia sú zakázané, s výnimkou písomného povolenia autorom.

Za údaje nachádzajúce sa na tejto stránke nenesú zodpovednosť Európske inštitúcie ani jej autor. Hoci cieľom autora je zabezpečiť aktuálne a presné informácie, nie je schopný zaručiť konečný výsledok. Jeho snahou bude opraviť každú chybu poukázanú užívateľmi.

Určité  dokumenty nachádzajúce sa  na servery  môžu obsahovať linky k údajom šíreným inými organizáciami. Autor nemôže overiť alebo zaručiť náležitosť, obsah alebo precíznosť týchto externých informácií.

Na základe týchto skutočností nemôže byť autor zodpovedný voči nikomu, priamo alebo nepriamo, nemôže by zodpovedný ani za škody spojené s využitím tejto stránky alebo stránky dostupnej cez hyperlink, zahŕňajúc straty, prerušenia práce, stratu programov alebo dát na počítačoch užívateľov.
 
 

Generálny partneri

Veba
 
 
Európska únia Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
 
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p.
created by Omega Design